Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning

We maken ons hard voor herstelondersteuning, huisvesting en vooral een veilige en gestructureerde leefomgeving.

Diensten

 

We zijn de Vereniging Kwaliteit Safehouses en streven ernaar om iedere herstellende verslaafde in Nederland een safehouse te kunnen bieden. Daarnaast stellen we eigenaren en managers van safehouses graag in staat om te netwerken, landelijke bekendheid te werven, deel te nemen aan onze trainingen en de jaarlijkse ledenvergadering.

Bij VKS aangesloten leden komen uit alle windrichtingen. Sommige bestaan ​​al 10 jaar en andere nog maar een paar maanden Dit zorgt voor een rijke mix van maten, ervaringen, regionale omgevingen en ontwikkelingsbehoeften.

We richten ons voor onze leden onder andere op:

 • we behartigen de collectieve belangen van onze leden;
 • we werken aan nationale erkenning, respect en legitimiteit voor safehouses;
 • we ondersteunen leden in hun ondernemerschap;
 • we bevorderen kwaliteit en effectiviteit binnen deze branche;
 • we hebben een aantrekkelijke dienstverlening voor de leden;
 • via onze website sturen we regelmatig belangrijk nieuws door aan onze leden.

 

Cliëntondersteuning

De aangesloten safehouses voldoen aan het VKS-model van herstel. We bieden onze leden en leiders ondersteuning door vakgenoten die al jarenlang goed gewaardeerd wordt. Bovendien organiseren we jaarlijks een open oproep voor aangesloten collega’s en andere belanghebbenden. We vragen ze successen en uitdagingen te delen, vragen te stellen en antwoorden te geven. Zo zorgen we voor lokale, regionale en nationale perspectieven op alle aspecten van safehouses.

 

Belangenbehartiging

VKS is de krachtige stem voor safehouses en hun doelgroep, op een niveau dat geen individueel safehouse zomaar zou kunnen bereiken. We maken ons hard voor hoogwaardige herstelondersteuning en veilige huisvesting. Met onze stem sturen we aan op beleidswijzigingen en verzamelen we de nodige financiering om onze visie te realiseren.

Met onze doorlopende campagnes richten we ons op:

 • Bewustzijn vergroten en dialoog leiden
  VKS helpt als forum ideeën uit te wisselen over de ontwikkeling van openbaar beleid. We zitten aan discussietafels en zijn nauw betrokken bij de hervorming van de gezondheidszorg. We bezoeken congressen en symposia.
 • Empowerment als de basis
  We werken samen met herstellende verslaafden, die we hun eigen rol geven tijdens webinars en andere bijeenkomsten. Zo verbeteren we de betrokkenheid en tonen we de buitenwereld de urgentie.

 • Onderzoeksadviescommissies
  Door samen te werken met wetenschappers binnen de herstelhuisvesting publiceren we stukken met belangrijke nieuwe inzichten. Daarnaast pleiten we doorlopend voor onderzoekssubsidies om onderzoek naar safehouses te (blijven) doen.

 

Training en educatie

We organiseren trainingen en zorgen voor de educatie van bestaande eigenaren en managers. Zoekt u naar eenmalige bijstand of voortdurende ondersteuning? Door middel van advies, presentaties, trainingen en Wmo-ondersteuning dragen we bij waar we dat kunnen.

 

Contact

Correspondentieadres:
Haydnstraat 144
2901 HL Capelle aan den IJssel

+31 6 12 62 24 55
info@vks.care

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.